Barn 1-2år 8,00€
Barn 3-14år 12,00€
10 gångskort 99,00€
Månadskort 1 barn 39,90€. 2 barn +34,90€. 3 barn + 29,90€
Vuxna gratis.

Regler
För att göra ert besök hos oss så roligt och trivsamt som möjligt har vi några enkla regler.
• Det åligger de vuxna att informera barnen om ordningsreglerna.
• Alla barn måste komma med en vuxen som ansvarar för dem. Barnpark skillt.
• Inga skor på Maxifun. Alla besökare måste ha strumpor på fötterna.
• För att barnen inte ska skada sig själva eller någon annan är det inte tillåtet att ha vassa föremål i fickor eller på kläder.
• Ingen egen mat, förutom babymat, får medhavas eller förtäras.
• All förtäring inkl. tuggummi och godis intas i vårt café, inte på lekytorna.
• Det är inte tillåtet att klättra på näten eller uppför rutschkanor.
• Maxifuns personal har rätt att avisa barn som äventyrar andras säkerhet.